استخدام

استخدام

جهت همکاری با ما فرم زیر را تکمیل نمائید.

نام و نام خانوادگی *
سن *
شماره ملی *
میزان تحصیلات *
رشته تحصیلی *
متقاضی اشتغال در بخش *
رزومه *
آدرس *